Dietetyka Psychologia Kontakt Cennik

mgr Ewa Bari

Psycholog, Psychoterapeuta

Doświadczenie w pracy z pacjentami zdobyłam pracując na oddziałach psychiatrycznych, w ośrodku dla ofiar przemocy w rodzinie ,,Dom”, gdzie
prowadziłam zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, warsztaty umiejętności
wychowawczych oraz udzielałam wsparcia ofiarom przemocy. Pracowałam
także w przedszkolach, gdzie prowadziłam terapie dzieci autystycznych oraz z ADHD.

Ukończyłam Psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Obecnie jestem na ostatnim roku szkolenia z psychoterapii w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie. Odbyłam staże psychoterapeutyczne, min. na  Dziennym Oddziale Zaburzeń Nerwicowych w centrum Vertimed w Warszawie (psychoterapia grupowa), na Psychiatrycznym Oddziale Dziennym w szpitalu Wolskim (psychoterapia grupowa i indywidualna oraz trening asertywności).

Swoją pracę opieram głównie na nurcie poznawczo-behawioralnym, wykorzystując elementy psychoterapii systemowej i humanistycznej. Pracę poddaje regularnej superwizji i przestrzegam zasad Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

Pracuję także jako terapeuta na oddziale terapeutycznym w przedszkolu Montessori, gdzie prowadzę terapię dzieci z rożnymi zaburzeniami oraz w poradni psychologicznej, gdzie prowadzę konsultacje, diagnozy, warsztaty i terapię.

Ukończyłam różne kursy i szkolenia psychologiczne, m.in.:
• Szkolenie z podstawowych zagadnień diagnostyczno – terapeutycznych całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu w Ośrodku Diagnoz i Szkoleń Psychologicznych ODIS
Szkolenie I stopnia z Terapii Ręki
Szkolenie z Grafomotoryki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu PTR

ewabari

„Mądry człowiek powinien wiedzieć, że zdrowie jest jego
najcenniejszą własnością i powinien uczyć się,
jak sam może leczyć swoje choroby.”

Hipokrates

Odchudzanie Psychologia Kontakt Cennik Dietetyka fb

ACAI Poradnia dietetyczna i psychologiczna
ul. Płocka 43 # 59, 01-148 Warszawa (Wola)
Tel: +48 608 309 259, +48 601 743 236